Träpelletsanläggning: 250 - 15 000 kW

Linkas helautomatiska träpelletsanläggning består förutom pannan dessutom av en silo, som placeras inomhus eller utomhus allt efter behov. Anläggningen är utvecklad till att säkerställa total förbränning av bränslet och verkningsgrader på upp till 96,4 procent.

Varmvattenanläggning för träpellets

En träpelletsanläggning består som utgångspunkt av en silo, som antingen kan vara tillverkad av glasfiber för placering utomhus eller plywood för placering inomhus. Från silons botten transporteras träpellets med siloskruvar, fram till pannrummet, direkt till en cellsluss för att sedan matas in i pannans förbränningskammare.

Om pannan påkallar bränsle sätts inmatningsprocessen i gång. Det vill säga att transportskruven från silon startar. Pannan kommer nu att försörjas med passande mängd träpellet för den inställda panneffekten. Mängden träpellets styrs av en syremätare, som hela tiden kontrollerar syreprocenten i röken.

Alternativt kan man installera en skrapenhet, där en rad horisontella skrapor transporterar träpellets till en nedsänkt tvärskruv. Härifrån transporteras de vidare till pannan med skruvar.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Varmvattenanläggning/hetvattenanläggning
Bränsletyp: Träpellets
Anläggningsstorlek: 100 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 96,4 %

Linka H-pannan – till träpellets

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

Som standardutförande är pannan designad för varmt vatten med ett driftstryck på 4 bar, och en maximal driftstemperatur på 110ºC. H-pannan kan även tillverkas som hetvattenpanna med en temperatur på t. ex. 160ºC, och ett anpassat tryck på exempelvis 10 bar.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för pellets och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Lagerstorlek efter önskemål

Träflis produceras över hela Europa och levereras normalt från dag till dag. Vi hjälper dig gärna dimensionera lagerstorleken utifrån anläggningsstorlek och behov.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Jörgen Åkesson
Försäljning, Sverige

Lösningar

Tversted Kraftvärmeverk

2015 installerade Linka en träpelletsanläggning för Tversted Kraftvarmeværk. Bytet från naturgas till en biomassanläggning har redan visat sig vara en bra investering för värmeverket.

Fugleåsen Næringspark

Linka Energy installerade 2012 en mobil anläggning vid Fugleåsen Næringspark, som försörjer det stora området med CO2-neutral värme.