Träpelletsvärmeverk: 1000 - 15 000 kW

Linkas helautomatiska värmeverk till träpellets är utvecklad för höga verkningsgrader. Du kan använda oss som ren maskinleverantör eller som totalleverantör på ett turn-key-projekt.

Värmeverk för träpellets

Ett värmeverk för träpellets består som regel av en silo, antingen i glasfiber för placering utomhus eller i plywood för placering inomhus. Träpelletsen transporteras med skruvar från botten av silon fram till en cellsluss i pannrummet för att sedan matas in i pannans förbränningskammare.

Alternativt kan träpellets förvaras på ett skrapsystem, där ett antal skrapor transporterar pelletsen till en nedsänkt tvärskruv. Denna skruv övervakas av en fotocell, som ser till att den alltid är fylld. Från tvärskruven transporteras pelletsen vidare till pannrummet med ytterligare skruvar, innan de matas in i pannan.

Om pannan påkallar bränsle sätts inmatningsprocessen i gång. Det vill säga att transportskruven från silon startar. Pannan kommer nu att försörjas med lämplig mängd träpellets för den inställda panneffekten. Mängden träpellets styrs av en syremätare, som hela tiden kontrollerar syreprocenten i röken.

Träpellets produceras över hela Europa och levereras normalt nästa dag. Vi hjälper dig mer än gärna till rätt lagerstorlek utifrån anläggningsstorlek, driftsfilosofi med mera.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Värmeverk
Bränsletyp: Träpellets
Anläggningsstorlek: 1000 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 96,4 %

Linka H-pannan – till träpellets

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

Som standardutförande är pannan designad för varmt vatten med ett driftstryck på 4 bar, och en maximal driftstemperatur på 110ºC. H-pannan kan även tillverkas som hetvattenpanna med en temperatur på t. ex. 160ºC, och ett anpassat tryck på exempelvis 10 bar.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för pellets och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Du väljer samarbetet

Du kan använda Linka som du vill. Från ren leverantör av anläggningen till ett större och närmare samarbete, där vi står som totalleverantör på ett turn-key-projekt.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Jörgen Åkesson
Försäljning, Sverige

Lösningar

Tversted Kraftvärmeverk

2015 installerade Linka en träpelletsanläggning för Tversted Kraftvarmeværk. Bytet från naturgas till en biomassanläggning har redan visat sig vara en bra investering för värmeverket.

Fugleåsen Næringspark

Linka Energy installerade 2012 en mobil anläggning vid Fugleåsen Næringspark, som försörjer det stora området med CO2-neutral värme.