Halmanläggning: 400 - 15 000 kW

Linkas helautomatiska halmanläggning är i denna version anpassad till att producera ånga. Den effektiva förbränningen säkerställer total förbränning av halm och verkningsgrader på upp till 95,9 procent.

Ånganläggning för halm

Linkas ångsystem är i stora drag identisk med varmvattenanläggningen. Den största skillnaden ligger i pannans design, då den är anpassad till att producera ånga.

Halmanläggningen består av en halmklippare eller den välkända Linka halmrivaren, med rivtrummor som drar halmen i en uppåtgående riktning. Detta resulterar i att sten och andra främmande föremål förs bort från trummorna, där de sedan kan avlägsnas.

Den rivna halmen transporteras från halmrivaren i ett slutet rörsystem eller via skruvar direkt till pannrummet, där den passerar en cellsluss för att därefter innan det matas in i förbränningskammaren med en skruv. Det medföljer en halmbana, som dimensioneras efter pannstorlek och kundens behov.

Pannserien levereras i standardstorlekar. När man beräknar utgående effekt av ångan, tar man pannans effekt i kW och multiplicerar med faktorn 1,65 för att få pannans ångeffekt i kg/h. Till exempel kan en panna på 800 kW producera 1250 kg ånga per timma.

Anläggningarna kan levereras med driftstryck från 0,9 till 16 bar.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Ånganläggning
Bränsletyp: Halm
Anläggningsstorlek: 400 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 95,9 %

Linka H-pannan – till halm

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för halm och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Möjlighet för economizer

Man kan som tillval få en economizer för avkylning av rökgasen, pannarmatur och pumpenhet.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Jörgen Åkesson
Försäljning, Sverige

Lösningar

Tine Meieriet Elnesvågen

Linka Energy har tillsammans med vår norska återförsäljare, Bioenergy, installerat en ånganläggning på 3000 kW, som levererar ånga till TINES avdelning i Elnesvågen i centrala Norge. Mejeriet har sedan dess minskat utsläppen av CO2 med cirka 4180 ton om året.

Yester Farm Dairies

2017 installerade vår brittiske partner, Manco Energy, en ny ånganläggning på ett mejeri i Skottland. Mejeriet kan nu producera ånga från CO2-neutral biomassa.

Hjallerup Fjärrvärme

Hjallerup Fjernvarme installerade under hösten 2016 en halmanläggning från Linka som supplement till användningen av solvärme. Bytet till biobränsle har redan minskat fjärrvärmepriserna i området.