Halmvärmeverk: 1000 - 15 000 kW

Ett halmvärmeverk kan byggas på väldigt många olika sätt beroende av kundens behov. Till anläggningen ansluts ofta en halmrivare eller halmklippare, beroende av bl. a. pannans storlek. Du kan använda Linka som ren maskinleverantör eller som totalleverantör på ett turn-key-projekt.

Värmeverk för halm

Ett halmvärmeverk kan konstrueras på olika sätt allt efter önskemål och driftskrav. Som utgångspunkt har Linka tre metoder för uppbyggnad, som bl. a. beror på vald pannstorlek.

För alla pannstorlekar mellan 1000 till 15 000 kW kan anläggningen byggas med en halmrivare. När man ska förbränna stora mängder halm, kan matarsystemet byggas med halmbanor i 2–3 nivåer, varifrån halmen lyfts ner till rivaren med en hiss. Som ett alternativ kan man montera en halmkran, som hanterar halmbalarna fram till rivaren.

Alternativt kan anläggningar mellan 3000 till 8000 kW byggas med en halmklippare som matarenhet. Den typiska lösningen är att använda en halmkran i halmlagret. Kranen hanterar halmbalen och för den till en säkerhetslåda, också den placerad i halmlagret. Sedan förs balen in i klipparen hydrauliskt och ”vippar” upp balen på högkant. När man ska elda klipps en skiva från balen hydrauliskt och skivan skjuts in i pannan för förbränning.

Till anläggningsstorlekar större än 8000 kW kan vi leverera ett system som populärt kallas för ”cigarr-principen”. I denna modell används också kran och säkerhetslåda. Balen flyttas också med hydraulik in i en låda, som är förskjuten med en pallbredd i förhållande till pannan. När lådan låses står balen direkt bredvid pannans inmatning, och sedan flyttas den långsamt in i pannan medan den förbränns.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Värmeverk
Bränsletyp: Halm
Anläggningsstorlek: 1000 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 95,9 %

Linka H-pannan – till halm

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

Som standardutförande är pannan designad för varmt vatten med ett driftstryck på 4 bar, och en maximal driftstemperatur på 110ºC. H-pannan kan även tillverkas som hetvattenpanna med en temperatur på t. ex. 160ºC, och ett anpassat tryck på exempelvis 10 bar.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för halm och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Du väljer samarbetet

Du kan använda Linka som du vill. Från ren leverantör av anläggningen till ett större och närmare samarbete, där vi står som totalleverantör på ett turn-key-projekt.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Jörgen Åkesson
Försäljning, Sverige

Lösningar

St. Merløse Värmeverk

Det nyckelfärdiga halmvärmeverket vid St. Merløse har både gett en betydande besparing av halm och medverkat till en minskning av CO2-utsläppen från verket.

Hjallerup Fjärrvärme

Hjallerup Fjernvarme installerade under hösten 2016 en halmanläggning från Linka som supplement till användningen av solvärme. Bytet till biobränsle har redan minskat fjärrvärmepriserna i området.