Anläggningstyp : Ånganläggning
Bränsletyp: Flis
Anläggningsstorlek: 400 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 96,7%