Mobil anläggning för flis: 250 - 5000 kW

Linkas mobila anläggningar är kompletta och nyckelfärdiga värmeverk i container, anpassade efter anläggningens storlek. Anläggningen levereras och ställs upp av en kran på ett färdigställt betongfundament.

Mobil anläggning för flis

Med Linkas mobila anläggning får du ett nyckelfärdigt värmeverk, som är uppbyggt i en stor standard- eller specialcontainer, beroende av anläggningens storlek och sammansättning. Dessutom tillkommer en självständig bränslecontainer med skraparsystem, en särskild askcontainer och en skorsten, som alla ansluts till den mobila anläggningens stora huvudcontainer.

Flisen förvaras på skraparsystemet, där ett antal horisontella skrapor transporterar den fram till en nedsänkt tvärskruv. Härifrån transporteras flisen vidare till huvudcontainern med skruvar, genom en cellsluss och in i pannans förbränningskammare.

Huvudcontainern kan byggas i tre olika storlekar beroende av vald pannstorlek. Den består av en botten med däcksplåt, fyra sidor av korrugerad plåt och tak. Invändigt är containern isolerad med 100 mm isoleringsmaterial och klädd med galvaniserad perforerad plåt. Det finns en enkeldörr i ena ändan och en dubbeldörr i den andra.

Anläggningen monteras hos Linka med all nödvändig utrustning samt VVS- och el-installation och är driftklar när den kommer fram till kund. Vanligtvis är anläggningen i drift en kort stund efter ankomst.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Mobil anläggning
Bränsletyp: Flis
Anläggningsstorlek: 250 - 5000 kW
Verkningsgrad: Upp till 96,7 %

Linka H-pannan – till flis

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

Som standardutförande är pannan designad för varmt vatten med ett driftstryck på 4 bar, och en maximal driftstemperatur på 110ºC. H-pannan kan även tillverkas som hetvattenpanna med en temperatur på t. ex. 160ºC, och ett anpassat tryck på exempelvis 10 bar.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för flis och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Styrning och övervakning

Anläggningen styrs helt automatiskt med PLC-styrning, som samtidigt övervakar att anläggningen kör optimalt. Styrning och övervakning kan också göras via internet.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Jörgen Åkesson
Försäljning, Sverige

Lösningar

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 driftsatte Linka ett stort mobilt värmeverk i ett nybyggt norskt industriområde. Områdets verksamheter och invånare är försäkrade CO2-neutral värme.

Aneby AMAQ

Sommaren 2014 installerade Linka ett stort, mobilt värmeverk åt Aneby kommun som redan resulterat i betydligt lägre värmepriser.

Nordnorska Forsvarsbygg

Under 2013 levererade Linka tre mobila anläggningar till det norska försvaret, vilka är placerade på tre av deras baser i norra Norge.