2020-02-19

Tønder väljer Linka Energy

Tønder fjärrvärme kommer snart att vara redo att ta det första steget till det nya fjärrvärmesystemet, som i framtiden kommer att ge värme till 2 790 hushåll. För några dagar sedan undertecknades ett kontrakt för projektet, där Linka Energy, som totalentreprenör, kommer att bygga en ny tegelanläggning på 3,75 MW.

Idag kommer värmeproduktionen huvudsakligen från naturgaseldade pannor och gasdrivna värmepumpar vid olika centra i Tønder. Den nya Linka Energy-anläggningen kommer att ligga på Energivej och täcker ungefär en av tre av värmebehovet i Tønder.


Investeringen i den nya anläggningen baseras på en stor och grundlig förberedelse av analyser av alternativa lösningar, inklusive priser på respektive fossila bränslen. Priset på biobränslen är extremt konkurrenskraftigt jämfört med priset på naturgas och med en vedeldad anläggning av denna storlek säkerställs hållbarhet. Det är därför det nya systemet hjälper till att säkerställa att konsumenterna har både robusta energipriser.

På lång sikt kommer investeringen att ge stora besparingar för Tønder fjärrvärme - och dessa besparingar kommer slutligen att gynna konsumenterna.


Förutom ekonomiska besparingar för värmeanläggningen och konsumenterna kommer den nya anläggningen att resultera i en årlig minskning av koldioxidutsläppen på cirka 4100 ton. "Som fjärrvärme har vi ett ansvar för miljön, varför vi har fokuserat på ett mycket effektivt och hållbart biobränslebaserat värmesystem," säger Johnny Pedersen, VD för Tønder fjärrvärme.

Projektet har funnits i flera år, där Tønder fjärrvärme har studerat marknaden och möjligheterna. Hösten 2019 lades projektet ut och sedan fick Linka Energy beställningen. ”Styrelsen valde Linka på grund av projektets driftsekonomi och en mycket lång garantiperiod. Dessutom kan anläggningen arbeta med bränsle med mycket hög fuktighet och uppfylla framtida stränga miljökrav, säger Peter Nørkjær, styrelseordförande för Tønder fjärrvärme.

Linka Energy har börjat detaljhandelsdesign av byggnaden och maskinerna och det förväntas att ett kontrakt kommer att tecknas med de enskilda entreprenörerna. Anläggningen bör vara redo att producera värme i början av 2021.

 

Biomassanläggning

Den helautomatiska, moderna värmeanläggningen är byggd för att säkerställa en stabil drift med fokus på användarvänlighet och god arbetsmiljö för den operativa personalen. Besättningsbehovet är minimalt och anläggningen kan även övervakas via fjärråtkomst, vilket innebär att konsumenterna alltid garanteras tillgång till värme.

Anläggningen består av en 3,75 MW Linka biomassapanna med rökgaskondensation som har utvecklats och optimerats i nära samarbete med Linka Energis leverantörer. Kakelplattan avfyras med hydrauliska kolvar - en teknologi som utvecklats tillsammans med specialister i Linkas svenska dotterbolag Jernforsen Energy, som i kombination med Linka Energys världspatenterade förbränningsteknologi säkerställer således Tønder fjärrvärme en framtidssäker, hållbar biomassafabränd med hög effektivitet.