2019-08-19

Nytt fjärrvärmeverk i Gelsted

Linka är i full gång med att uppföra ett flis- och spåneldat värmeverk i Gelsted på Fyn - vilket kommer spara förbrukarna höjda värmepriser.

Vid Gelsted Fjärrvärme skiftas naturgasen ut med hållbar värme från flis och träspån, till stor nytta för både förbrukarna och miljön. Linka är totalentreprenör på det nya värmeverket, som beräknae producera värme från mitten av september. Varmeverket placeras vid sidan om möbelfabriken, Carl Hansen og Søn, som utöver att bli värmekund också ska leverera träspån från överskottsträ. Skiftet till biomassa kommer spara förbrukarna upp mot 6000 SEK per år.

I det nybyggda värmeverket installeras en 2,4 MW Linka H panna i 5-stråks design, vilken säkerställer optimalt utnyttjande av bränslet och hög effektivitet. En nedgjuten flisficka med två rum kan innehålla 385 m3 flis och 75 m3 spån, där det sistnämnda transporteras från Carl Hansen og Søn, på granntomten, med en kedjetransportör. Pannanläggningen omfattar också en multicyklon, samt ett påsfilter, där rökgasen renas innan den skickas ut genom den 25 meter höga skorstenen.

Det nya värmeverket ska leverera CO2-neutral värme till de ca. 400 förbrukarna, samt Carl Hansen og Søn, och kommer täcka merparten av värmebehovet. Som backup och till spetslast behåller man den nuvarande gaspannan.