2020-01-09

Linka Energy förvärvar Weiss

Weiss är specialister på rådgivning och service av biomassabaserade förbränningsanläggningar i stora delar av Europa och har historiskt levererat många anpassade energianläggningar som använder både biomassa och andra avfallsprodukter, men har inte tagit in nya projekt under de senaste turbulenta åren. Företaget fortsätter att äga alla tekniska och konstruktionsrättigheter till de anläggningar som har byggts under åren och har således en mycket detaljerad systeminsikt som redan gynnar företagets kunder.

"Förvärvet ökar Linka Energy Groups ytterligare förstärkning av koncernens produktportfölj, såväl som de kunskaper och långvariga specialkompetenser som Weiss-anställda redan tillämpar på sina befintliga kunder idag", säger Thomas Gaardbo, VD för Linka Energy och fortsätter; ”Vi ser fram emot att välkomna Weiss i vår grupp. Vi ser en stor potential när det gäller att utöka våra erbjudanden till marknaden med de goda produkter och specialkompetenser som vi har byggt upp i Weiss och vi är säkra på att förvärvet kommer att ge många nya möjligheter för både nya och befintliga kunder. På så sätt kommer förvärvet att vara en fördel för alla parter. "

Förra året firade Linka sitt 40-årsjubileum och har genom åren byggt upp en stark organisation som idag tillsammans med Jernforsen i Sverige räknar cirka. 90 anställda. Sedan förvärvet av Jernforsen 2018 har de två företagen varit branschens absoluta spjutspetsar i leveransen av biomassa och avfallsbaserade anläggningar och denna position stärks ytterligare med det nyligen förvärvade Weiss.

”Vi ser fram emot ett spännande samarbete med våra nya kollegor och företaget Linka, som har en stark position på marknaden för biomassafabriker. Tillsammans har vi enorma mängder kunskap och erfarenhet som kommer att gynna våra kunder i framtiden,” säger Kenneth Iversen, VD för Weiss. Han påpekar också att Linka "har många spännande projekt i exekveringsfasen, på ritbordet och samtidigt har många intressanta lösningar i produktportföljen."

Båda företagen fortsätter som oberoende företag med Thomas Gaardbo som VD för Linka Energy och Kenneth Iversen som VD för Weiss.
I samband med förvärvet av Weiss ansluter sig Kenneth Iversen till Linka Holding.