2020-11-02

En ny och framtidssäker anläggning har tagits i bruk

Ett steg närmare visionen ProjectZero:

Sønderborg Forsyning stänger av naturgasen


Fjärrvärmeverkets nya Linkaanläggning i Havnbjerg går så bra att Sønderborg Forsyning nu börjar stänga av de naturgasdrivna pannstationerna.

Snart slocknar lågan i Sønderborg forsynings gaseldade värmeanläggningar i Nordals. Den nya halmeldade värmeanläggningen, som beställdes i maj, går så bra att de första fyra kan stängas ner inom den kommande månaden.

Den halmeldade värmeanläggningen har patenterad förbränningsteknik, vilket inte bara gör värmen billigare utan också skär ner koldioxidutsläppen med 350 000 ton. Således har Sønderborg Forsyning kommit närmare målet att konsumenterna i regionen ska ersätta enskild uppvärmning från fossila bränslen med icke-fossil uppvärmning.

"Vi har levererat värme från halm kontinuerligt sedan maj. Det är ett tydligt tecken på att värmeanläggningen har använts på ett bra sätt", berättar Jens Nansen Poulsen, projektledare på Sønderborg Forsyning.

Den nya biomassaanläggningen har ett minimalt driftsbehov eftersom det är helt automatiskt, från halminmatning till asktömning. Det kan köras upp till 72 timmar utan personal närvarande, så att de i stället kan styra det från företagets driftscentral eller hemifrån.

 

Utnyttja avfall

Vi är specialister på att utnyttja lokala resurser i framtidssäkra energilösningar. Halmen, som ger värme till tusentals hem, blir nu till gödselmedel efter förbränningen.

Även om Danfoss centrum för utveckling av värmeförsörjning ännu inte har byggts, har det inneburit mycket för upprättandet av den nya biomassaanläggningen. Dess besökare ska kunna gå direkt genom en tunnel in i värmeanläggningen.

Vi har utvecklat flera av de unika system som gör anläggningen till en bra investering och ser det som ett exempel på framtidens energiteknik.

"Vi har byggt 15 av den här typen av halmeldade värmeverk, så de är byggda från vår tekniska know-how och internationella erfarenhet. Allt har fallit på plats. Tack vare det goda samarbetet har vi sluppit förseningar, trots Corona och den fuktigaste vintern i mannaminne. Detta beror inte minst på det goda samarbetet med utvecklaren", säger Jan Dahl Madsen, projektledare på Linka Energy.

Under de kommande åren kommer vi, Linka Energy, också att vara en energipartner i projektet för att säkerställa en framgångsrik inkörning och bidra till den ambitiösa ProjectZero-strategin att minska områdets koldioxidutsläpp till noll innan 2029.

Anläggningen består av en ångpanna på 10 MW, vilket motsvarar hela den kapacitet som Sønderborg Forsyning behöver för att förse Nordborg och Havnbjerg. När vi återigen upplever mycket kalla vintrar har energiföretaget säkrat rätten att köpa överskottsvärme från Danfoss egen gaspanna.