2019-08-21

Ny värmeanläggning på Elitfönster AB

Linka är i full gång med att uppföra ett spåneldat värmeverk i Vetlanda, Sverige - vilket kommer minska förbrukningen av spånrestprodukter - som används för uppvärmning av måleri och produktionslokaler.

I Vetlanda har man redan tidigare tillvaratagit hyvelspån från fönsterproduktionen och eldat i sina pannor. Spån utöver egna värmebehovet pressar man till briketter och säljer till andra industrier.

Med den nya 3MW Linka-H pannan kommer man få en toppmodern anläggning med avsevärt högre verkningsgrad än de äldre pannorna medgav. Det innebär förutom ett bättre tillvaratagande av energin i bränslet, även att man nu kan sälja briketter till fler kunder. Hemligheten bakom den höga effektiviteten i pannan, är den av Linka sedan år 2011 patenterade medströmsförbränningen.

En stor fördel för industrier med restprodukter i form av spån, är att materialet inte måste komprimeras till pellets, eller briketter, för att kunna eldas effektivt i pannan.

Anläggningen blir den första i sitt slag i Sverige, men Linka har sen tidigare många anläggningar i drift hos träindustrier i Danmark. Anläggningen beräknas producera värme från september 2019.