2020-06-02

Hållbar kombinationsanläggning för Egtved värmeanläggning

Egtveds medborgare kan se fram emot en grönare och billigare värmekälla i framtiden. För kort tid sedan, för första gången i Linkas historia, förhandlades och undertecknades ett 100% digitalt kontrakt. Som maskinentreprenör kommer Linka att leverera en kombinationsanläggning bestående av en 2 MW biomassafabrik och en 2,1 MW värmepumpanläggning. ”Både vi och Egtved Heat Plant fokuserar på FN's 7. globala mål om hållbar energi. Därför kan vi också stolt säga att denna anläggning kommer att leverera 100% CO2-neutral varme", säger Thomas Gaardbo, chef för Linka Energy.

Investeringen i den nya anläggningen görs på grundval av många års grundligt övervägande av olika lösningar. Beslutet att skapa en biomassafabrik fattades när det blev klart att en sådan anläggning tillsammans med en värmepump är den bästa och mest robusta för värmeanläggningen och samtidigt är den lösning som ger konsumenterna de största besparingarna på värmekostnaderna.
Kombinationsanläggningen kan använda flis och halm som primärt bränsle, men andra biomassa-baserade avfallsprodukter som säd och frön skal också användas. Detta garanterar en hög bränslefrihet och är avgörande när det gäller försörjningstrygghet jämfört med att bara använda en typ av bränsle. Samtidigt säkerställs flexibilitet eftersom bränslet kan köpas lokalt.

Tankar om projektet började faktiskt hela vägen tillbaka 2009, men det var inte förrän 2018 som det sista startskottet för att hitta en ny värmelösning. "Med hjälp av det danska fjärrvärmeprojektet (DFP) valde vi Linka Energy, eftersom vi med detta val får en bränsleflexibilitet som inte ses vid någon annan anläggning," säger Leif O. Rasmussen, verksamhetschef, Egtved Värmeanläggning.

Förutom de ekonomiska besparingarna på ca. 4.200 SEK per år per kund, kommer den nya biomassanläggningen att resultera i en årlig minskning av koldioxidutsläppen på cirka 14.000 ton. "Det var viktigt för oss att få en framtidssäker uppvärmningsanläggning med högsta möjliga miljöprofil och inte bara en vattenkokare för att bränna av trä," säger Anders Rønshof, VD för Egtved Värmeanläggning.

Byggandet av anläggningen förväntas starta i juni 2020 och vara i drift i början av 2021.

Anläggning
Den helautomatiska, modernaste uppvärmningsanläggningen är utformad för att säkerställa en stabil drift med fokus på användarvänlighet och god arbetsmiljö för driftspersonalen. Driftkraven är minimala och systemet kan till och med övervakas via fjärråtkomst, vilket innebär att konsumenterna alltid garanteras tillgång till värme.
Biomassanläggningen består av en 2 MW Linka kakel och halmpanna. Bränslehanteringen sker via en automatisk traverskran som matar halmbordet och ett gånggolvsystem som leder brickan in i pannan.

Därefter avfyras stokern in i förbränningskammaren, där förbränningen av bränslet sker effektivt och med minst möjliga utsläpp i enlighet med gällande regler.
Värmepumpen som ingår i systemet är en komplett lösning som kan absorbera energi från utomhusluft och vatten. Den är utformad så att vid uppvärmning i tre steg uppnås hög effektivitet både under full belastning och nedreglerad drift.

Med valet av en hållbar kombinationsanläggning från Linka Energy har Egtved Heat Plant framtidssäker värmeproduktion för medborgarna i Egtved.


Foto: Vejle Kommune