Edward Baarda Ltd.

Zielone ciepło dla szklarni

Brytyjski partner Linka Manco Energy dostarczył dwie instalacje spalania biomasy – słomy i zrębków – do angielskiej firmy ogrodniczej. Obie dostarczają ciepło do kilku szklarni.

Edward Baarda Ltd. to duże gospodarstwo ogrodnicze położone we wschodniej Anglii, gdzie produkuje się m.in. warzywa. Przed uruchomieniem instalacji na słomę Baarda pozyskiwał ciepło z kotła olejowego używanego do ogrzania wielu szklarni.

W 2012 roku Baarda zmienił swój stary kocioł olejowy na nową instalację spalania słomy. Dzięki tej zmianie możliwe stało się wytwarzanie tańszego ciepła niż ze spalania oleju. Dzięki dotacji z programu RHI (Renewable Heat Incentive) Baarda zdecydował się zainstalować kolejny kocioł w 2016 roku.

Rozwiązanie

Jako pierwsza latem 2012 została dostarczona instalacja na słomę o mocy 2500 kW. Instalację wyposażono w szarpacz Linka TWIN z podwójną taśmą transportującą o długości 27 m, która podaje słomę do kotła w celu spalenia.

Latem 2016 roku Linka i Manco dostarczyli kolejną instalację do Baarda, tym razem do spalania zrębków. Instalacja składa się z kotła H Linka o mocy 995 kW.

Zrębki są transportowane na powierzchni 40 m2 za pomocą systemu nagarniaczy z trzema piórami, które przesuwają zrębki do wpuszczonego w podłogę podajnika ślimakowego. Stąd są transportowane podajnikami dalej do kotła.
Sterownik PLC instalacji gwarantuje, że działanie jest monitorowane całodobowo, a w przypadku niezgodności wysyłany jest alarm. Do sterowania można uzyskać zarówno z komputera, jak i tabletu lub smartfona.

Automatyczny system odpopielania transportuje popiół z kotła do zasobnika popiołu o pojemności 2,5 m3.

Specyfikacje

Klient: Edward Baarda Ltd.
Lokalizacja: East Yorkshire, Anglia
Rodzaj paliwa: Słoma i zrębki
Wielkość: 2.500 oraz 995 kW
Rodzaj instalacji: Instalacje ciepłej wody użytkowej
Rok: 2016
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego projektu?

Proszę pisać po angielsku