Referencje

Tutaj można zobaczyć niektóre z ponad 3500 instalacji spalania biomasy dostarczonych przez Linka, będące przykładem dobrej i ścisłej współpracy z klientami na całym świecie.

Ciepłownie

Sønderborg Forsyning

Instalacja grzewcza zasilana słomą do lokalnego punktu grzewczego CO2-neutral W 2020 r. Sønderborg Forsyning oddał do użytku nową ciepłownię zasilaną słomą i rozpoczął proces zamykania sześciu ciepłowni, zasilanych gazem.

Lendemarke Fjernvarme

W 2019 roku Lendemarke Fjernvarme zainwestował w nową elektrownię na biomasę, która dostarcza zrównoważone ogrzewanie miejskie do ok. 350 gospodarstw domowych.

Ryomgaard Fjernvarmeværk

W 2018 r. Linka był całkowitym wykonawcą nowej ciepłowni, której źródłem ciepła była słoma, która to zapewniła ciepło dla elektrowni Ryomgård na Djursland, zapewniającej ciepło w tym regionie.

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Pod koniec 2016 r. firma Linka dostarczyła do ciepłowni Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk instalację na zrębki wyposażoną w automatyczny zespół dźwigowy.

Hjallerup Fjernvarme

Hjallerup Fjernvarme sprecyzował oczekiwanie, by elektrownia biomasy była uzupełnieniem ich baterii słonecznych. Wybór padł na instalację spalania słomy Linka, a obecnie spadły ceny energii cieplnej w tej okolicy.

Boulstrup-Hou KVV

W 2016 r., kiedy Boulstrup-Hou miał zwiększyć swoje moce produkcyjne, po raz kolejny wyznaczono firmę Linka na dostawcę nowej instalacji wykorzystującej słomę.

Tversted Kraftvarmeværk

W 2015 r. Linka zainstalowała w ciepłowni Tversted Kraftvarmeværk instalację na granulat drzewny. Ponieważ jest to jedna z najdroższych ciepłowni w Danii, przejście na biomasę już teraz okazało się dla niej dobrą inwestycją.

Aneby AMAQ

W 2014 r. Linka zainstalowała dużą mobilną ciepłownię w szwedzkiej gminie Aneby, która od tego czasu przyniosła spore oszczędności.

Lolland Varme

W 2013 r. Linka zainstalowała kompletną linię kotłów w ciepłowni opalanej słomą w Nakskov. Ta linia kotłów stanowi element dostaw ciepła dla Nakskov.

St. Merløse Varmeværk

Ciepłownia w St. Merløse opalana słomą to instalacja wykonana „pod klucz”, która nie tylko zapewnia znaczące oszczędności słomy, lecz także wpływa na zmniejszenie emisji CO2.

Rødbyhavn Fjernvarme

Linka od 2007 roku dostarczyła do elektrociepłowni na Lolland dwie linie kotłowe o mocy 5500 kW, które jako opał wykorzystują słomę.

Gospodarstwa i rolnictwo

Easter Grangemuir Farm

Na wiosnę 2017 roku szkocki producent truskawek zainstalował kocioł na biomasę firmy Linka, zasilany dwoma różnymi rodzajami paliwa: słomą i zrębkami.

Langrigg Hall

Od 2014 r. Linka dostarcza swoje kotły na biomasę do tej angielskiej farmy, a na początku 2017 r. uruchomiona została już ich trzecia instalacja.

Edward Baarda Ltd.

Brytyjski partner Linka Manco Energy dostarczył dwie instalacje spalania biomasy – słomy i zrębków – do angielskiej firmy ogrodniczej.

Manor Farm

Firma Manco Energy wykonała instalację spalania słomy Linka w angielskim gospodarstwie rolnym, które będzie dostarczać produkowane ciepło do nowych budynków.

Orupgaard Gods

Jesienią 2016 roku firma Linka dostarczyła instalację na biomasę do Orupgaard Gods na wyspie Falster. Instalacja zapewnia stały dostęp do ciepła, które służy m.in. do ogrzewania kurników.

Glen Avon Growers

W 2016 roku nasz brytyjski dystrybutor Manco Energy zrealizował dwie instalacje spalania biomasy Linka do Glen Avon Growers we wschodniej Anglii.

Slättäng Estate

W Slättäng Gods firma Linka zainstalowała kocioł kombinowany na zrębki i słomę, który ciepło dla gospodarstwa produkuje z odnawialnych źródeł energii.

Holmegaard Gods

W gospodarstwie Holmegaard ciepło pochodzi z instalacji spalania słomy Linka i jest wykorzystywane głównie do suszenia ziarna. Instalacja ta zastąpiła 20-letni kocioł Linka.

Vennerslund Gods

Linka zainstalowała w 2014 roku kocioł na biomasę w gospodarstwie Vennerslund Gods, które pozwoliło na ograniczenie zużycia słomy o 1/3, podczas gdy zużycie ciepła wzrosło o mniej więcej 33%.

Frederiksdal Gods

W gospodarstwie Frederiksdal Gods ciepło ze słomy jest wykorzystywane między innymi do ogrzewania budynków produkcyjnych, w których wytwarza się wino.

Spannarps Säteri

Szwedzka farma Spannarps wykorzystuje ciepło z instalacji na biomasę do podgrzewania kurników i budynków.

Björnstorp & Svenstorps Godser

Oba te szwedzkie majątki ziemskie korzystają ze zróżnicowanego paliwa – słomy i zrębków.

Przemysł

Textilia

W 2020 roku firma Linka Energy zbudowała zrównoważoną instalację parową do pralni, która codziennie pierze i dostarcza tony tekstyliów.

Mosegaard

W 2020 roku Mosegård zainwestował w nową zrównoważoną instalację na biomasę do ogrzewania 6 kurników.

Duński Agro

W 2018 roku Danish Agro zainwestowało w nową ciepłownię opalaną biomasą, która oszczędza środowisko o tony CO₂ i przyczynia się do znacznych oszczędności finansowych koncernu.

Hornsyld Købmandsgård

Latem 2017 roku Linka uruchomiła w Hornsyld Købmandsgård nową instalację na biomasę zasilaną odpadami kukurydzianymi.

Lahaugmoen Næringspark

W kwietniu 2017 r. Linka uruchomiła dużą mobilną ciepłownię w nowo powstałym norweskim obszarze przemysłowym, oferującą ciepło neutralne pod względem emisji CO2.

Yester Farm Dairies

W 2017 roku nasz brytyjski partner Manco Energy zainstalował nowy kocioł parowy w lokalnej mleczarni w Szkocji. Mleczarnia może teraz produkować parę z biomasy neutralnej pod względem emisji CO2.

Nordnorske Forsvarsbygg

Od 2015 roku baza wojskowa Skjold Leir odbiera ciepło z biomasy, a najnowsza ciepłownia w Bardufoss została oddana do użytku wiosną 2017 roku.

Danspin: Sindi Lanka

Estońska fabryka wykorzystuje parę z pelletu drzewnego Linka w procesie barwienia przędzy.

Tine Meieriet Elnesvågen

Firma Linka zainstalowała razem z norweskim dystrybutorem Bioenergy instalację parową o mocy 3000 kW, która dostarcza parę do oddziału TINE w Elnesvågen.

Nordnorske Forsvarsbygg

W całym roku 2013 Linka dostarczyła trzy mobilne kotłownie na zrębki dla norweskich sił zbrojnych do trzech baz w północnej Norwegii.

Fugleåsen Næringspark

W 2012 r. Linka Energy zainstalowała mobilną instalację w Fugleåsen Næringspark, dzięki czemu ten duży obszar otrzymuje w ciepło neutralne pod względem emisji CO2.