Referencer

Her kan du se nogle af de flere end 3500 biomasseanlæg Linka har skabt i gode og nære samarbejder over hele verden.

Varmeværk

Fælles, central varmeforsyning i større og mindre byer.

Godser og Landbrug

Varme til bl.a. korntørring, opvarmning af kyllinge- eller svinestalde samt bygninger. 

Mobilanlæg

Varmeforsyning i områder uden hovedforsyning, f.eks. satellitbyer, eller ved industri uden fyrrum.

Dampanlæg

Procesvarme til bl.a. fødevareindustri, såsom mejerier og kaffeindustri.

Andre anlæg

Opvarmning af skoler og institutioner, procesvarme til industri og lignende.

Varmeværk

Rødbyhavn Fjernvarme

Linka har siden 2007 leveret to 5.500 kW kedellinjer til fjernvarmeværket på Lolland, der anvender halm til fyring.

St. Merløse Varmeværk

Det nøglefærdige halmvarmeværk ved St. Merløse har både givet en betydelig halmbesparelse og medvirket til en reduktion af CO2 udslippet.

Lolland Varme

I 2013 installerede Linka en komplet kedellinje på halmvarmeværket i Nakskov. Kedellinjen indgår i værkets samlede forsyning af Nakskov.

Boulstrup-Hou KVV

Da Boulstrup-Hou i 2016 skulle udvide deres kapacitet, blev det igen med Linka som leverandør af et nyt halmanlæg.

Hjallerup Fjernvarme

Hjallerup Fjernvarme ønskede et biomasseanlæg som supplement til brugen af solvarme. Valget faldt på et Linka halmanlæg, som allerede har reduceret fjernvarmepriserne i området.

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

I slutningen af 2016 har Linka installeret et flisanlæg for Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, opbygget med automatisk krananlæg.

Tversted Kraftvarmeværk

I 2015 installerede Linka et træpilleanlæg for Tversted Kraftvaremværk. Som ét af de dyreste varmeværker i Danmark, har skiftet til biomasse allerede vist sig at være en god investering.

Godser og landbrug

Manor Farm

Manco Energy har leveret et Linka halmanlæg til det engelske landbrug, som i fremtiden skal bruge varmen til ny bebyggelse.

Edward Baarda Ltd.

Linkas britiske partner, Manco Energy, har leveret to biomasseanlæg til det engelske gartneri, et halmanlæg og et flisanlæg.

Easter Grangemuir Farm

I foråret 2017 fik den skotske jordbærproducent installeret et nyt Linka biomasseanlæg, med kombineret halm- og flisfyring.

Björnstorp & Svenstorps Godser

De to svenske godser bruger kombineret fyring med både halm og flis.

Orupgaard Gods

I efteråret 2016 leverede Linka et biomasseanlæg til Orupgaard Gods på Falster. Anlægget sikrer konstant adgang til varme, som bl.a. bruges til opvarmning af kyllingestalde.

Vennerslund Gods

Linka installerede i 2014 en biomassekedel på Vennerslund Gods, som har reduceret godsets forbrug af halm med 1/3, samtidig med at varmeforbruget er steget med cirka 33 %.

Holmegaard Gods

På Holmegaard bruges varmen fra deres Linka halmanlæg primært til korntørring. Anlægget erstattede et 20 år gammelt Linka anlæg.

Frederiksdal Gods

På Frederiksdal Gods anvendes varmen fra halm blandt andet til at opvarme produktionsbygninger, hvor deres kirsebærvin bliver til.

Spannarps Säteri

Den svenske hovedgård Spannarps bruger varmen fra deres anlæg til at opvarme kyllingestaldene og deres ejendomme.

Slättäng Estate

På Slättäng Gods har Linka installeret et kombineret flis- og halmanlæg, som forsyner godset med varme fra vedvarende energi.

Glen Avon Growers

I løbet af 2016 leverede vores engelske forhandler, Manco Energy, to Linka biomasseanlæg til Glen Avon Growers i det østlige England.

Langrigg Hall

Siden 2014 har Linka leveret to biomasseanlæg til det engelske gods, og i starten af 2017 skal det tredje anlæg stå klar.

Mobilanlæg

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 idriftsatte Linka et stort, mobilt varmeværk i et nybygget norsk industriområde, som hermed er sikret CO2 neutral varme.

Aneby AMAQ

I 2014 installerede Linka et stort mobilt varmeværk for den svenske kommune Aneby, som siden har medført store besparelser.

Nordnorske Forsvarsbygg

I løbet af 2013 leverede Linka tre mobilanlæg til det norske forsvar, som er placeret på tre af deres baser i det nordlige Norge.

Fugleåsen Næringspark

Linka Energy installerede i 2012 et mobilt anlæg ved Fugleåsen Næringspark, som forsyner det store område med CO2 neutral varme.

Dampanlæg

Yester Farm Dairies

I 2017 installerede vores britiske partner, Manco Energy, et nyt dampanlæg ved et lokalt mejeri i Skotland. Mejeriet kan nu producere damp fra CO2 neutral biomasse.

Tine Meieriet Elnesvågen

Linka har sammen med vores norske forhandler, Bioenergy, installeret et 3.000 kW dampanlæg, der leverer damp til TINE’s afdeling i Elnesvågen.

Andre anlæg

Nordnorske Forsvarsbygg

Siden 2015 er Skjold Leir blevet forsynet med varme fra biomasse, mens seneste anlæg i Bardufoss skal stå klar i foråret 2017.

Hornsyld Købmandsgård

I sommeren 2017 har Linka idriftsat et nyt biomasseanlæg ved Hornsyld Købmandsgård, til afbrænding af kornafrens.