Halmvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Et halmvarmeværk kan opbygges meget forskelligt afhængig af kundens behov. Til anlægget tilknyttes typisk halmopriver eller halmklipper, afhængig af bl.a. kedelstørrelse. Du kan bruge Linka som ren maskinleverandør eller som totalleverandør på et turn-key projekt.

Varmeværk til halm

Et halmvarmeværk kan konstrueres på forskellige måder alt efter ønsker og krav til drift. Som udgangspunkt har Linka tre opbygningsmetoder, der bl.a. afhænger af den valgte kedelstørrelse.

Ved alle kedelstørrelser fra 1.000 til 15.000 kW kan anlægget opbygges med en halmopriver. Når der skal forbrændes en stor mængde halm, kan fødesystemet bygges med halmbaner i 2-3 etager, hvorfra det løftes ned til opriveren med en elevator. Som alternativ kan der monteres en halmkran, som henter halmballerne frem til opriveren.

Alternativt kan anlæg fra 3.000 til 8.000 kW opbygges med en halmklipper som fødeunit. Den typiske løsning er at anvende en halmkran i halmlageret, som henter halmballen og fører den frem til en sikkerhedskasse, også placeret i halmlageret. Herefter føres ballen hydraulisk ind i halmklipperen, som "vipper" ballen op på højkant. Når der skal fyres klippes en skive af ballen hydraulisk og skiven skubbes ind i kedlen for afbrænding.

Til anlægsstørrelser større end 8.000 kW kan vi levere et system, der populært sagt er lavet efter "cigar-fyrings princippet". I denne model anvendes der også kran og sikkerhedskasse. Ballen flyttes ligeledes med hydraulik ind i en skuffe, som er en pallebredde forskudt i forhold til kedlen. Når skuffen lukkes står ballen direkte ud for kedlens indfyring, og herefter flyttes den langsomt ind i kedlen mens den afbrændes.

Produktspecifikationer

Anlægstype: Varmeværk
Brændselstype: Halm
Størrelse: 1.000 - 15.000 kW
Virkningsgrad: Op til 95,9 %

Linka H-kedlen – til halm

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

Standard er kedlen designet til varmt vand med et driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med en temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

 

Linka har mange års erfaring med udvikling af avanceret fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i varmeværk med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

 

Du vælger samarbejdet

Du kan bruge Linka som du vil. Fra ren leverandør af anlægget til et større og tættere samarbejde, hvor vi står som totalleverandør på et turn-key projekt.

 

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

 

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

El-styring og overvågning

Styring og overvågning af anlægget er baseret på PLC-styring (Programmerbar Logisk Controller). Styringen sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførslen, så der altid kommer maksimal effekt ud af kedlen. Alle setpunkter kan aflæses og omprogrammeres via display. Samtidig kan iltprocenten aflæses kontinuerligt på displayet. Endvidere er der alarm udgang på styringen.

Desuden er der mulighed for at styretavlen kan tilkobles internettet, og tilgås fra pc, tablet eller smartphone. Det giver dig mulighed for fjernsupport fra Linka ved idriftsættelse, vedligeholdelse og driftsforstyrrelser.

Det er muligt at sætte PLC-styringen op med et overordnet SCADA system, ligesom data fra styringen kan trækkes ind på en computer, tablet eller smartphone, så du kan overvåge anlægget fra dit skrivebord. Der er flere muligheder for styring og overvågning af dit anlæg, afhængig af dit behov.

Vil du vide mere om dine muligheder?

Vores kvalificerede medarbejdere sidder klar til at rådgive og vejlede dig til den bedste energiløsning med udgangspunkt i dine unikke behov.

Relaterede løsninger

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk

Da Boulstrup-Hou i 2016 skulle udvide deres kapacitet, blev det igen med Linka som leverandør af et komplet, nyt 2.000 kW halmanlæg.

Lolland Varme

I 2013 installerede Linka en kedellinje på halmvarmeværket i Nakskov, komplet med 6.500 kW kedel, halmklipper og styring. Kedellinjen indgår i værkets samlede forsyning af Nakskov på Lolland.

Hjallerup Fjernvarme

Som supplement til solvarme, fik Hjallerup Fjernvarme installeret et fuldautomatisk Linka halmanlæg på 3.000 kW. Det nye anlæg har allerede reduceret fjernvarmepriserne i området.