Halmanlæg: 400 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg er i denne version tilpasset til produktion af damp. Den effektive forbrænding sikrer total udbrænding af halmen og virkningsgrader på op til 95,9 procent.

Dampanlæg til halm

Linkas dampsystem er i store træk identisk med varmtvandsanlægget. Den største forskel ligger i kedlens design, hvor den her er tilpasset til at producere damp.

Halmanlægget består af en halmklipper eller den velkendte Linka halmopriver, med oprivertromler der trækker halmen i opadgående retning. Dette bevirker at sten og andre fremmedlegemer bliver tilbageført fra tromlerne, hvor de senere kan fjernes.

Den revne halm bliver transporteret fra halmopriveren i et lukket rørsystem, eller via snegl, direkte til fyrrummet, hvor den passerer en cellesluse for herefter at blive sneglet ind i kedlens forbrændingskammer. Der medleveres halmbane, som dimensioneres efter kedelstørrelse og kundens behov.

Kedelserien leveres i standardstørrelser. Når der regnes fra effektydelse til dampydelse, tager man kedlens effekt i kW og multiplicerer med en faktor 1,56 for at få kedlens dampydelse i kg/h. F.eks. kan en 800 kW kedel producere 1.250 kg damp pr. time.

Anlæggene kan desuden leveres til forskellige driftstryk fra 0,9 - 16 bar.

Produktspecifikationer

Anlægstype: Dampanlæg
Brændselstype: Halm
Størrelse: 400 - 15.000 kW
Virkningsgrad: Op til 95,9 %

Linka H-kedlen – til halm

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

 

Linka har mange års erfaring med udvikling af den særlige, avancerede fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i forbrændingsanlæg med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

 

Mulighed for economizer

Der kan tilvælges en economizer for afkøling af røggassen, kedelarmatur og pumpeunit.

 

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

 

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

El-styring og overvågning

Styring og overvågning af anlægget er baseret på PLC-styring (Programmerbar Logisk Controller). Styringen sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførslen, så der altid kommer maksimal effekt ud af kedlen. Alle setpunkter kan aflæses og omprogrammeres via display. Samtidig kan iltprocenten aflæses kontinuerligt på displayet. Endvidere er der alarm udgang på styringen.

Desuden er der mulighed for at styretavlen kan tilkobles internettet, og tilgås fra pc, tablet eller smartphone. Det giver dig mulighed for fjernsupport fra Linka ved idriftsættelse, vedligeholdelse og driftsforstyrrelser.

Vil du vide mere om dine muligheder?

Vores kvalificerede medarbejdere sidder klar til at rådgive og vejlede dig til den bedste energiløsning med udgangspunkt i dine unikke behov.

Claus Mikael Larsen
Projektsalg

Relaterede løsninger

Yester Farm Dairies

I 2017 installerede vores britiske partner, Manco Energy, et nyt dampanlæg ved et lokalt mejeri i Skotland. Mejeriet kan nu producere damp fra CO2 neutral biomasse.

Tine Meieriet Elnesvågen

Linka installerede i 2014 et 3.000 kW dampanlæg, der leverer damp gennem forbrænding af flis. Mejeriet har siden reduceret udledningen af CO2 med cirka 4.180 t om året.

Hjallerup Fjernvarme

Som supplement til solvarme, fik Hjallerup Fjernvarme installeret et fuldautomatisk Linka halmanlæg på 3.000 kW. Et sådan anlæg vil også kunne tilpasses til produktion af damp.