Flisvarmeværk: 1000 - 15.000 kW

Et flisvarmeværk opbygges meget forskelligt, afhængig af bl.a. kedelstørrelse og kundens behov. Ved mindre anlæg opbygges typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning. Du kan bruge Linka som ren maskinleverandør eller som totalleverandør på et turn-key projekt.

Varmeværk til træflis

Et flisvarmeværk kan konstrueres på forskellige måder alt efter dine ønsker og krav til drift. Linka har som udgangspunkt to opbygningsmetoder, der bl.a. afhænger af den valgte kedelstørrelse og flisens beskaffenhed.

Mindre anlæg vil typisk opbygges med et skraberanlæg i flislageret. Her placeres et antal vandretliggende skrabere, som skal fremføre brændslet til en forsænket tværsnegl for enden af skrabersystemet. Sneglen overvåges af en fotocelle. Er denne ikke fyldt op, vil de hydrauliske cylindre sørge for, at skraberanlægget sættes i gang indtil sneglen igen er fyldt op med flis. Flisen videreføres i en skråtstillet snegl direkte til celleslusen, og bliver herefter sneglet ind i kedlens forbrændingskammer.

Ved store anlæg kan man vælge at håndtere flisen med kran. Her har man en travers-kran i flislageret med en flisgrab, der griber flisen, og fører den til en indfyringstragt foran kedlen. Tragten er monteret med et hydraulisk stempel, som skubber flisen ind i kedlen.

Både ved skraberanlæg og kranmontering kan der benyttes to forskellige kedeltyper, som vælges ud fra flisens kvalitet, specielt vandindholdet. Er flisen af god kvalitet og forholdsvis tørt (max. 35 % vand) anbefales Linkas standardkedel. Er flisens vandindhold over 35 % bliver der fordampet store mængder vand under forbrændingen, hvilket kræver kakler i kedlen.

Produktspecifikationer

Anlægstype: Varmeværk
Brændselstype: Træflis
Størrelse: 1.000 - 15.000 kW
Virkningsgrad: Op til 96,7 %

Linka H-kedlen – til træflis

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

Standard er kedlen designet til varmt vand med et driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med en temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

 

Linka har mange års erfaring med udvikling af avanceret fyringsteknologi til træflis og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i varmeværk med høj driftssikkerhed og brugervenlighed..

 

Du vælger samarbejdet

Du kan bruge Linka som du vil. Fra ren leverandør af anlægget til et større og tættere samarbejde, hvor vi står som totalleverandør på et turn-key projekt.

 

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

 

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

El-styring og overvågning

Styring og overvågning af anlægget er baseret på PLC-styring (Programmerbar Logisk Controller). Styringen sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførslen, så der altid kommer maksimal effekt ud af kedlen. Alle setpunkter kan aflæses og omprogrammeres via display. Samtidig kan iltprocenten aflæses kontinuerligt på displayet. Endvidere er der alarm udgang på styringen.

Desuden er der mulighed for at styretavlen kan tilkobles internettet, og tilgås fra pc, tablet eller smartphone. Det giver dig mulighed for fjernsupport fra Linka ved idriftsættelse, vedligeholdelse og driftsforstyrrelser.

Det er muligt at sætte PLC-styringen op med et overordnet SCADA system, ligesom data fra styringen kan trækkes ind på en computer, tablet eller smartphone, så du kan overvåge anlægget fra dit skrivebord. Der er flere muligheder for styring og overvågning af dit anlæg, afhængig af dit behov.

Vil du vide mere om dine muligheder?

Vores kvalificerede medarbejdere sidder klar til at rådgive og vejlede dig til den bedste energiløsning med udgangspunkt i dine unikke behov.

Relaterede løsninger

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

I slutningen af 2016 har Linka installeret et flisanlæg for Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, opbygget med automatisk krananlæg for nem fødning af kedlen.

Björnstorp & Svenstorps Godser

De to svenske godser bruger kombineret fyring med både halm og flis, og leverer størstedelen af varmen til lokalområdet.

Nordnorske Forsvarsbygg

Gennem de seneste fire år har Linka leveret fem biomasseanlæg til det norske forsvar. Siden 2015 er Skjold Leir blevet forsynet med varme fra biomasse, mens seneste anlæg i Bardufoss blev sat i drift i marts 2017.