Produkter

Hos Linka finder du driftssikre, effektive og miljørigtige biomasseanlæg i et bredt udvalg af typer og størrelser – til flere forskellige brændselstyper.

Varmeværk

Til etablering eller udbygning af fælles varmeforsyning i større og mindre byer.

Landbrug

Til opvarmning af beboelse, industrilokaler, stalde med mere. Kan også anvendes til procesvarme.

Industri

Til procesindustri, hvor der skal bruges høje temperaturer eller tryk, f.eks. inden for fødevareindustri og vaskeri.

Institutioner

Til varmeforsyning på skoler, kollegier, campusområder osv.