Produkter

Hos Linka finder du driftssikre, effektive og miljørigtige biomasseanlæg i et bredt udvalg af typer og størrelser – til flere forskellige brændselstyper.

Varmtvands- og hedtvandsanlæg

Til opvarmning af beboelse, skoler, industrilokaler, stalde med mere. Kan også anvendes til procesvarme.

Dampanlæg

Til procesindustri, hvor der skal bruges høje temperaturer eller tryk, f.eks. inden for fødevareindustri og vaskeri.

Varmeværk

Til etablering eller udbygning af fælles varmeforsyning i større og mindre byer.

Mobilanlæg

Til varmeforsyning i områder uden hovedforsyning, f.eks. ved satellitbyer, eller ved industri uden fyrrum.

 

Varmtvands- og hedtvandsanlæg

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske halmanlæg leveres med halmopriver og transportbane, der tilpasses kedlens størrelse samt kundens ønsker og behov.

Flis: 250 - 15.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Træpiller: 250 - 15.000 kW

Linkas automatiske træpilleanlæg består foruden kedlen af et skraberanlæg eller en silo, hvorfra brændslet videreføres til forbrænding.

Dampanlæg

Halm: 400 - 15.000 kW

Linkas halmanlæg er i denne version tilpasset til produktion af damp. Anlægget leveres med halmopriver eller -klipper, efter behov.

Flis: 400 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske flisanlæg er her tilpasset til produktion af damp. Den effektive forbrænding sikrer fortsat en total udbrænding af flisen.

Træpiller: 400 - 15.000 kW

Træpilleanlægget er her tilpasset til produktion af damp, hvilket gør den særligt brugbar til procesindustri og lignende.

Varmeværk

Halm: 1000 - 15.000 kW

Et halmvarmeværk kan opbygges forskelligt afhængig af kundens behov. Til anlægget tilknyttes typisk halmopriver eller -klipper, afhængig af bl.a. kedelstørrelse.

Flis: 1000 - 15.000 kW

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Træpiller: 1000 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske varmeværk til træpiller er udviklet til høje virkningsgrader. Du kan bruge os som ren maskinleverandør eller som totalleverandør på projektet.

Mobilanlæg

Halm: 250 - 5.000 kW

Linkas mobilanlæg er et komplet og nøglefærdigt varmeværk i container, med halmopriver og transportbane placeret udenfor hovedcontaineren.

Flis: 250 - 5.000 kW

Linkas mobile, nøglefærdige flisanlæg leveres i container, med tilhørerende brændselscontainer, komplet med skraberanlæg.

Træpiller: 250 - 5.000 kW

Det mobile træpilleanlæg leveres nøglefærdigt i container. Her anvendes typisk en silo til opbevaring og transport af brændslet.

Andre typer og størrelser

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.