Kvalitets- og Miljøpolitik

Linka har i 40 år udviklet biomasseanlæg af særdeles høj kvalitet med fokus på innovative løsninger. Vi har implementeret et kvalitets- og miljøledelsessystem, som skal sikre den fortsatte udvikling af vores produkter og løsninger.

Linka Energy skal fremstå som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner, der leverer produkter og ydelser, som opfylder, eller overstiger, kundernes forventninger. Vores aktiviteter skal fremme den høje kvalitet og samtidig tage hensyn til vores miljømæssige omgivelser. Gennem dialog med kunder, leverandører og myndigheder vil vi løbende evaluere og forbedre vores kvalitets- og miljøledelsessystem.

Kvalitetspolitik

I samarbejde med kunder, leverandører og andre interessenter vil vi sikre at vores produkter og ydelser fremstår som kvalitetsprodukter og -ydelser, der overholder gældende lov- og myndighedskrav.

Vi vil til stadighed udvikle vores produkter og være innovative, gennem dialog med kunder og den erfaring vi erhverver os.

Sammen med vores leverandører vil vi løbende optimere kvaliteten på indkøbte komponenter og herigennem forbedre den samlede kvalitet på vores produkter og ydelser. Vi vil inddrage vores kunders behov og forventninger til kvalitet og pris, for at sikre høj kundetilfredshed og langvarige relationer. Vi er åbne og modtagelige for feedback fra vores kunder, for at sikre en løbende forbedring af kvaliteten.

Ved at sikre personlig og faglig udvikling af vores medarbejdere, vil vi fremme en kvalitetsbevidst og resultatorienteret virksomhedskultur. Nye medarbejdere skal introduceres grundigt i denne virksomhedskultur, foruden virksomhedens strategier, målsætninger samt kvalitets- og miljøledelsessystemet.

Planlægning og optimering af interne og eksterne ressourcer, samt optimering af vores processer, skal bidrage til øget kvalitet på vores produkter og ydelser, og samtidig reducere omkostninger og tidsforbrug.

Certificeret iht. ISO 9001 og 14001

Linka Energys Kvalitets- og Miljøledelsessystem er certificeret i henhold til ISO standarderne 9001 og 14001. Det er din garanti for at vi hele tiden optimerer vores arbejdsprocesser for at forbedre kvaliteten af vores løsninger, samt mindske vores negative miljøpåvirkning.

Miljøpolitik

Linka Energy anser det som vigtigt at fremme brugen af vedvarende energi og vi gør os nøje overvejelser for at vores aktiviteter, produkter og ydelser belaster miljøet mindst muligt.

Vi prioriterer at vores produktion og installation af biomasseanlæg efterlever gældende miljøkrav fra myndigheder og interessenter, og dermed medvirker til et bedre globalt miljø. Dette søger vi at opnå ved at levere produkter, der anvender så lidt energi som muligt og samtidigt leverer et maksimalt energioutput, i forhold til brændselskvaliteten. Ved at udnytte biobrændslet optimalt, nedbringer vi mængden af spild.

Vores anlæg er udviklet således mængden af støv mindskes, ligesom vi arbejder på at optimere emissionstallene, og herigennem skåne miljøet bedst muligt. Hertil fokuserer vi på udvikling og optimering af vores anlæg, til gavn for både miljø og kunder. Ydermere vil vi fokusere på at mindske miljøbelastninger, herunder energiforbruget, ved egne faciliteter og aktiviteter. Her vil vi især fokusere på bæredygtigt ressourceforbrug, hvor vi genanvender materialer så vidt muligt. Vi samarbejder udelukkende med godkendte og kvalificerede samarbejdspartnere med hensyn til affaldshåndtering og bortskaffelse. Vi arbejder løbende på at forebygge forurening, samt, så vidt muligt, at undgå støj- og luftgener for naboer.

Vi vil fremme cirkulær økonomi, hvor biomassen dyrkes lokalt og anvendes som energi, hvorefter asken herfra genanvendes i dyrkning af ny biomasse.

Vil du vide mere om vores  kvalitets- og miljøledelse?

Vores kvalificerede medarbejdere sidder klar til at vejlede dig om vores løsninger, udviklet med fokus på høj kvalitet og hensyn til miljøet.

Karsten Madsen
Kvalitet